Frylapte

Het Bedrijf

Frylapte is een melkveebedrijf dat de kringloop zoveel mogelijk wil sluiten. Wij willen aansluiten bij wat de natuur te bieden heeft. Bijvoorbeeld door ruwvoer- en krachtvoer zoveel mogelijk zelf te verbouwen, door eigen jongveeopfok en door te streven naar optimaal dierenwelzijn. Zo houden we de koeien op een zandligbed. De levensduur van het vee wordt hierdoor verlengd en zo verkleinen we de ecologische ‘footprint’. Ook dragen wij bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking. Zij krijgen bij Frylapte een opleiding en een vast salaris.

Duurzaam voor mens, dier en milieu

Het bedrijf wordt stap voor stap opgebouwd en vanaf ‘0’ opgezet. In 2011 is begonnen grond te pachten en kleine stukjes te bewerken. De percelen wordt alsmaar groter en er kan worden begonnen met ruwvoerwinning voor de melkveehouderij. Daarnaast blijft het akkerbouwgedeelte bestaan om het rendement van de machines te verhogen. In de winter van 2012 is een bouwblok aangekocht en worden er voorbereidingen getroffen om in 2013 te beginnen met de bouw van het melkveebedrijf, zodat er vanaf 2014 kan worden gemolken. Door relatief kleinschalig te beginnen is er tijd en ruimte om te wennen in de nieuwe omgeving en de taal en cultuur eigen te maken.

"De uitdagingen zijn groot in Roemenië, maar de kansen nog groter."

Het Bedrijf

In vogelvlucht sinds 2012

In 2012 begon Frylapte met het pachten en bewerken van grond. De start was bewust kleinschalig. Dit gaf gelegenheid om te wennen aan de nieuwe omgeving, personeel aan te trekken en contacten te leggen. De percelen werden alsmaar groter. Inmiddels zijn ze geschikt voor onze eigen ruwvoerwinning. In de winter van 2012 hebben we een eigen bouwblok aangekocht.

Participeren in ons bedrijf? Vraag onze brochure aan of lees meer onder "Frylapte Fund".